Menu

Lenka Teilmann

Designer, Danmark.

–Design ska representera tidlös stil och visa hantverksmässiga detaljer. Design ska vara samtida och tilltala en bred publik.”