Menu

Fredrik Mattson

Designer, Sverige.

–Det handlar om att vända utmaningar till möjligheter och att hela tiden hålla den ursprungliga skissen vid liv. När jag ser tillbaka på mina produkter blir det tydligt att de som förefaller vara de enklaste och mest uppenbara är de som visat sig vara de största utmaningarna.”